Buscando el sentido de la vida"Aquest petit moment que l'anomenen "PRESENT"
i que cada vegada se'ns escapa de les mans
és la porta secreta a una nova manera de SER
i de relacionar-se amb l'univers.
Sense divisions ni limitacions i amb una
unió total amb TOT i amb RES."

Eckhart Tolle nos habla de:

- La belleza de ser natural, y como despertarla.
- Tocar el extenso poder y la inteligencia del silencio.
- Como abrazar el extenso espacio que se forma en ese momento.
- Desarrollar tu propósito con acciones alineadas con el presente.
- Como ver la verdadera esencia de otro ser humano.