James Blunt: Goodbye my Lover


James Blunt: Goodbye my Lover

"A un Ser molt especial a la meva vida:
gràcies per haver estat amb mi,
gràcies per compartir un troçet del camí,
gràcies per haver sentit tot lo què he sentit,
gràcies per donar-me tot l'amor possible,
gràcies per ensenyar-me a disfrutar de les coses petites,
gràcies per mostrar-me tots els meus defectes,
gràcies per ajudar a acceptar-me i a ser millor,
gràcies per Ser..."

No hay comentarios:

Publicar un comentario