SER el que realment ets


Fritz Perls: Se como tu eres

"Què ens falta per SER?
Per estar en contacte amb la nostra essència?
Necessitem alguna cosa o qualitat per SER?

Les paraules dels sàvis diuen que:
JA SÓM EL QUÈ HAURÍEM DE SER.

I així doncs, què ens passa? perquè no SOM ja?
Serà per falta de comprensió?
Ens falta:
Comprendre, acceptar i trascendir totes les creences,
opinions i condicionaments que hem tingut que aprendre
per relacionar-nos amb la societat.
Hem acabat creant una personalitat, un falç jo, un EGO
que forma una capa que fa que no veien el què realment
ja SÓM.

Desaprenen tot lo après, lo què no forma part nostra
arribarem a sentir la nostra veritable essència."