Mantra Ardas Bhaee


Mirabai Ceiba: Ardas Bhaee

"Aquest mantra originari de la tradicció Sikh de l'India
ens ajuda a descondicionar i desaprendre tots els
aspectes de la ment que no són creats per l'experiencia
directa i que han estat prestats per la societat.
Ens permet buïdar-nos de tot lo què no és nostra
i trascendir el nostre Ego."

Lletra
Ardas Bhaee
Amardas Guru,
Amardas Guru,
Ardas Bhaee,
Ram Das Guru,
Ram Das Guru,
Ram Das Guru
Sachee Sahee