Macaco: One Step


Macaco: One Step

"Què ens cal per ser feliços?
Necessitem alguna cosa externa a nosaltres?
Depenen d'algún factor fora nostra?
Quan comprenem que tot ho co-crea el nostre SER
pel tal d'ajudar-nos a aprendre, compendre i acceptar.
Aleshores intuïm que la felicitat està a dins nostra
i que no cal buscar-la, ja forma part de la nostra esencia."