La vida és una celebració


MGMT: Kids

"La vida es pot convertir en una celebració
i només depent de nosaltres:
cada moment del present és una possibilitat,
una oportunitat per sentir que estem vius,
cada respiració, sensació i vivència
la podem sentir com un regal de l'univers.
Si acceptem totalment tot lo què ens depara
sense dividir entre lo què és bo o dolent,
la vida es converteix en una celebració."