Kirtan de L'India: Sri Ram Jai Ram


Grup: Govindas & Radha
LP: 'Light Inside You, Kirtan Vibrations'


"Tots lo què ens passa a la vida:
quan ens equivoquem i fem mal als altres
o quan ens fam mal a nosaltres.
Si comprenem que tot és experiencia de vida,
que hem d'aprendre d'ella i acceptar-la
i que tots sóm uns actors dintre d'una obra,
sentim que quedem amb pau amb tothom
i fem una passa més per aproparnos al nostre SER."