Mantra Ra Ma Da Sa


Guru Ganesha Singh: Ra Ma Da Sa

Significat

RA = Energía del sol
MA = Energía de la lluna
DA = Energía de la terra
SA = Energía Universal

SA = Energía Universal
SE (sey) = Personificació de SA: TU
SO = Sentit personal d'unió amb SA
HUNG (hang) = L'Infinit vibrant i real

"RA MA DA SA" és el mantra de la Terra.
"SA SE SO HUNG" és el mantra del Èter.

Efectes i ús

S'anomena Siri Gaitri Mantra, el "Mantra de Sanació". Dona el poder d'utilitzar l'energía curativa cap a tu i els demés. S'utilitza per curar i purificar a tots els nivells: físic, emocional, mental i energètic. També permet trascendir temes kàrmics.
Amplia el poder dels pensaments per atraure felicitat i salut.

Es recomana que si el volem utilitzar: imaginar una llum verda brillant al nostre voltant o de la persona que volem sanar mentres es demana el tema que es vol trascendir.


Yoga festival 2008, Sat Hari Singh, CD: "Servant of the heart