Knockin' on heavens door


Knockin' on heavens door: versió Antony & The Johnsons


"L'home es capaç del millor i del pitjor,
de ser l'àngel més meravellós al dimoni més despiatat,
només hi ha una petita línia divisoria de separació:
que et fa estar a l'ignorancia i l'egoïsme de l'EGO
o viure sentint des del COR i en contacte amb el SER."

Lletra:
MAMA, TAKE THIS BADGE FROM ME
(Mama, quítame esta insignia)
I CAN'T USE IT ANYMORE
(ya no puedo usarla más)
ITS GETTING DARK, TOO DARK TO SEE
(está oscureciendo, demasiado oscuro para ver)
FEELS LIKE IM KNOCKIN' ON HEAVENS DOOR
(siento que estoy llamando a las puertas del cielo)

KNOCK, KNOCK, KNOCKING ON HEAVENS DOOR
(Llamando, llamando,llamando a las puertas del cielo)
KNOCK, KNOCK, KNOCKING ON HEAVENS DOOR
KNOCK, KNOCK, KNOCKING ON HEAVENS DOOR
KNOCK, KNOCK, KNOCKING ON HEAVENS DOOR

MAMA, PUT MY GUNS IN THE GROUND
(Mama, entierra mis pistolas en la tierra)
I CAN'T SHOOT THEM ANYMORE
(ya no las puedo disparar más)
THAT COLD BLACK CLOUD IS COMING DOWN
(Esa larga nube negra está bajando)
FEELS LIKE IM KNOCKIN' ON HEAVENS DOOR
(siento que estoy llamando a las puertas del cielo)

KNOCK, KNOCK, KNOCKING ON HEAVENS DOOR
(Llamando, llamando,llamando a las puertas del cielo)
KNOCK, KNOCK, KNOCKING ON HEAVENS DOOR
KNOCK, KNOCK, KNOCKING ON HEAVENS DOOR
KNOCK, KNOCK, KNOCKING ON HEAVENS DOOR
....