Histories sobre l'Amor..."Sabem realment què és l'amor?
L'amor de les pel·lícules romàntiques és l'únic amor que podem arribar a sentir?
L'amor que depen totalment de si és correspòs o no i de l'il·lusió dels nostres Egos?

Els sàvis ens parlen que hi ha un altre AMOR més elevat,
que transforma tots els altres amors,
neix d'un espai sagrat dintre el nostre cor,
ens fa sentir una acceptació total a la vida
i un AMOR sense cap condició,
respectant la llibertat de tots els èssers
i notant una connexió amb l'Existència.
Aquest AMOR està a dins nostre, només cal trova'l,
és l'aliment i l'energía del nostre SER."