S.O.S. del Planeta Terra"La mare Terra ens avisa,
la mare Terra (Gaia) està en perill,
la mare Terra (Pachamama) ens demana ajuda,
l'Home ha de fer un canvi de consciencia,
el canvi primer ha de ser individual,
i desprès per si sol s'expandirà a tot arreu,
només cal començar posant un petit gra de sorra
en forma de ♥ cap a ella."