El Tao i el Chi-kung


Tao o Dao es podria traduir com el camí o mètode, en l’antiga china aquesta paraula es va començar a utilitzar per fer referència al Camí de la Naturalesa o el Camí del Cel. El Tao és el tema principal del Taoisme i la primera referència apareix en el Tao Te Ching, una sèrie d’aforismes escrits pel savi Lao Tse.

Els aforismes diuen que existeix un flux en el univers que s’anomena Tao o Dao. El Dao manté totes les coses del univers en ordre i equilibri. El Dao és la llei de l’existència. Cal esmentar concepte de chi (termini chinés que significa energia), perquè el chi i el Dao van junts, el chi és l’energia que circula en el univers i el Dao és el flux de chi.

El chi està dividit pel yin i yang: el yin representa l’energia femenina en contraposició amb el yang, l’energia masculina. Si mirem algun exemple: la terra és yin i el cel és yang, la lluna yin amb el sol yang. Tot té la seva dualitat i no pot existir sense ella. L’home i la dona també tenen aquesta dualitat: la part dreta del cos és masculina i l’esquerra és femenina.
El Chi Kung (Qigong) és la pràctica del Tao, es tracta d’una gimnasia energètica china que promou la salut. La seva pràctica es fonamenta en 3 principis:

- Control del moviment, lent, natural i distès.
- Control de la respiració, lenta i sincronitzada amb el moviment.
- Control del pensament que dirigeix a l’energia vital, evitant que es dispersi.

Mitjançant el control del moviment, la respiració i el pensament,amb una sèrie de moviments amb el cos et permet reforçar la musculatura i articulacions del cos i ser conscient del cos energètic treballant els meridians i centres energètics de la medicina xinesa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario