Katsugen Undo : El moviment regenerador


Katsugen Undo significa moviment regenerador. Es el moviment corporal que surt d'una manera espontànea i natural. La pràctica consisteix en la profundització de la respiració, la relaxació i flexibilització de la columna vertebral activant el sistema motor extrapiramidal.

El cos es manifesta realitzan un moviment espontani que no està superditat a cap voluntat.La finalitat de la pràctica és en si la pràctica, sense cap expectativa i deixan que el cos s'expressi i s'equilibri per si sol. El moviment que surgeix és regenerador, normalitza el cos i la ment. També és meditatiu ja que afavoreix el buit mental.

Les fases que es realitzen són les següents: 1)Distensió. 2)Reactivació. 3) Descàrrega.


Com el seitai, el Katsugen Undo va ser fundat per Mº Haruchika Noguchi, continuat, entre altres, per Mº Itsuo Tsuda i la seva y esposa.

"El Movimient Regenerador es practica sense coneixements, sense tècniques ni objetius. No s'executa, ell mateix es desencadena, responen a les necesitats del organisme."


No hay comentarios:

Publicar un comentario